มังกรฟ้า ร่วมทำบุญ

มังกรฟ้าลอตเตอรี่ ยิ่งซื้อ ยิ่งให้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแห่งการให้

ลอตเตอรี่ออนไลน์ เพื่อสังคม

ลอตเตอรี่ทุกใบของท่าน มอบโอกาสให้สังคม

ซื้อผ่านเว็บมังกรฟ้าซื้อผ่านแอปมังกรฟ้า

มังกรฟ้าลอตเตอรี่ ยิ่งซื้อ ยิ่งให้ ยิ่งใหญ่

มังกรฟ้าลอตเตอรี่ ทุกใบที่ท่านซื้อ เป็นส่วนร่วมในการทำบุญ 1 บาท เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือ ให้แก่ผู้ที่รอคอยโอกาสในสังคม เป็นการสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือ ผู้ให้อิ่มใจ ผู้รับอุ่นใจ เกิดสายใยแห่งความเมตตากรุณาต่อกัน เชื่อมั่นว่าสายใยนี้จะเติบโตยิ่งๆขึ้นไป ตามสโลแกนของเรา “ยิ่งซื้อ ยิ่งให้ ยิ่งใหญ่” ดูยอดเงินบริจาค